Ακτινογραφία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ακτινογραφίες

Ενδείξεις 

Η ακτινογραφία είναι η «εξέταση εκλογής», δηλαδή η κύρια εξέταση για προβλήματα του σκελετού και των πνευμόνων (ακτινογραφία θώρακα). Συγκεκριμένα, ενδείκνυται για διάγνωση σπασμένων οστών, πνευμονίας και πεπτικών δυσλειτουργιών.  Ειδική ακτινογραφία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των μαστών και είναι η γνωστή μας μαστογραφία. 

Αντενδείξεις

 Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

 

Πλεονεκτήματα 

  1. Γίνεται γρήγορα. 
  2. Υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. 
  3. Η ακτινοβολία της είναι πολύ μικρότερη από αυτήν της αξονικής. 
  4. Κοστίζει φθηνά. 

Μειονεκτήματα 

Παίρνετε μια μικρή δόση ακτινοβολίας.  Παρέχει δισδιάστατες εικόνες με πολύ μικρότερες λεπτομέρειες από άλλες μεθόδους. Πώς γίνεται  Η διαδικασία είναι πολύ απλή. Ανάλογα με το σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει η ακτινογραφία, μπορεί να είστε όρθιοι, καθιστοί ή ξαπλωμένοι, και ένα μηχάνημα «φωτογραφίζει» με ακτίνες Χ το σημείο με το πρόβλημα.  Πόση ώρα διαρκεί  Απαιτούνται μόνο λίγα δευτερόλεπτα.